espai sant marc

Espai sant Marc is an Artist in Residence and a Graphic art Atelier, based in the village of Sineu in Mallorca island. It’s a platform to create ideas and it is focused on artist exchange and the meeting of artist run initiatives. The importance of the translocal exchanges that it has sparked off through experiences, reflections and proposals that have gradually defined the studio’s goal.

It was founded by Marcos Vidal in Sineu in 1999, as a printing atelier to create graphic art projects with different artists. In the last six years there have been presentations of projects by local artists and open studios by national and international residents. The more are projects inspired by the local context of the island.

Espai Sant Marc s’ha convertit en un centre d’experimentació i  recerca al camp de l’art, amb artistes contemporanis que viuen, ja sigui aquí o han passat quelcom període de temps a l’illa, d’aquí l’importància que han cobrat els intercanvis i les residències. Així experiències, reflexions i noves propostes han definit progressivament els nostres objectius. Projectes inspirats en el context de les illes Balears, que puguin viatjar a diferents festivals o esdeveniments artístics especialment a Europa. El nostre principal objectiu és la promoure les connexions translocals.

Espai Sant Marc va ser fundat per Marcos Vidal a Sineu en 1999, ha editat molt variats projectes d’obra gràfica i realitzat diversos projectes expositius i activitats al seu local de la plaça Es Mercadal 3 de Sineu i d’altres espais com; Sa Quartera i Cas Metge Cifre d’Inca, Can Gelabert de Binissalem, Sala Sa Nostra i Museu Can Planes de Sa Pobla, Can Pere Ignasi de Campos, Can Prohens de Felanitx, Sa Fàbrica d’Esporles, Centre Flassaders, la Fundació Miró a Mallorca, el CAC Ses Voltes, És Baluard a Palma, Espai Mallorca de Barcelona, Galeria Artillerie de Berlín (Alemanya), Kulturhuset i Svarta Huset d’Estocolm (Suècia), Institut Cervantes de Sofia i Centre Sklad de Plovdiv (Bulgària), Centre Bar-Bara a Wroclaw (Polònia), Casa Museu Jorge Galán a Múzquiz, Secretària de Cultura de Torreón i Recinte del Patrimoni de la Universitat de Coahuila (Mèxic).

Col·laboracions amb festivals, espais i residències com: Lacasadelcactus; Incart d’Inca; Ciclop de Sineu; Casa Planas de Palma; Pronostica de Mahon; DrapArt de Barcelona; Water Tower art fest de Sofia i Lomea Art Simposium (Bulgària); Supermarket Art Fair, Galeria Candyland i els tallers del KKV Nacka d’Estocolm (Suècia); Galeria MUU i col.lectiu FIX-C d’Hèlsinki (Finlàndia); Festival Saltillo Contemporary (Mèxic); Inex films de Belgrad (Sèrbia); Festival Art en ciel i associació Tadlachance a Cuges els pins (França); Fundació Hilvaria Studios (Holanda); Moorland Productions de Leeds i Tempo arts a Hastings (UK); Top Schillerpalais de Berlín (Alemanya); i ACOSS residència a Yerevan (Armènia).

Al llarg de la seva història ha comptat amb el patrocini de: Consell de Mallorca, Institut Ramon Llull, Institut d’Estudis Baleàrics, Sa Nostra, Caixa de Pollença Colonya, Ambaixada Espanyola a Suècia, Reial Acadèmia d’Espanya a Roma, Universitat d’Ostrava, Universitat Autònoma de Coahuila, IASPIS de Suècia, Nordic Culture Point dels països nòrdics, National Culture Funds de Bulgària. Sant Marc AIR també és membre actiu de la xarxa internacional Microresidence Network amb base al Japó i d’AIM Artist Initiatives Meetings amb base a Estocolm com a membre fundador, ademes forma part de les xarxes Artist Run Alliance i d’Alternative Art Guide.

Espai Sant Marc se ha convertido en un centro de experimentación e  investigación en el campo del arte, con artistas contemporáneos que viven, ya sea aquí o han pasado algún periodo de tiempo en la isla, de ahí la  importancia que han cobrado los intercambios y las residencias. Así experiencias, reflexiones y nuevas propuestas han definido progresivamente nuestros objetivos. Proyectos inspirados en el contexto de las islas Baleares, que puedan viajar a diferentes festivales o eventos artísticos sobretodo de Europa. Nuestro principal objetivo es la promover las conexiones translocales.

Espai Sant Marc fue fundado por Marcos Vidal en Sineu en 1999, ha editado muy variados proyectos de edición de obra gráfica y realizado varios proyectos expositivos y actividades en su local de la plaza Es Mercadal 3 de Sineu y en otros espacios como; Sa Quartera y Las Metge Cifre de Inca, can Gelabert de Binissalem, Sala Sa Nostra y Museo Can Planes de Sa Pobla, Can Pere Ignasi de Campos, Can Prohens de Felanitx, Sa Fabrica de Esporles, centre Flassaders, la Fundación Miró, el CAC ges Voltes, Es Baluard en Palma, Espai Mallorca de Barcelona, Galeria Artillerie de Berlín (Alemania), Kulturhuset y Svarta Huset de Estocolmo (Suecia), Instituto Cervantes de Sofia y el Centro Sklad de Plovdiv (Bulgaria), Centro Bar-Bara en Wroclaw (Polonia), Casa Museo Jorge Galán en Múzquiz, Secretaria de Cultura de Torreón y Recinto del Patrimonio de la Universidad de Coahuila (México).

Colaboraciones con festivales, espacios y residencias como: Lacasadelcactus, Incart de Inca, Ciclop de Sineu, Casa Planas de Palma, Pronostica de Mahon, DrapArt de Barcelona, Water tower art fest de Sofia y el Lomea art simposium (Bulgaria), Candyland y los talleres del KKV Nacka de Estocolmo (Suecia), Galeria MUU y FIX-C de Helsinki (Finlandia), Saltillo Contemporary (México), Inex films de Belgrado (Serbia), Art en ciel y Tadlachance de Cuges les pins (Francia), Hilvaria Studios (Holanda), Moorland Productions de Leeds y Tempo arts en Hastings (UK), Top Schillerpalais de Berlín (Alemania), ACOSS residencia en Yerevan (Armenia).

A lo largo de su historia ha contado con el patrocinio de; Consell de Mallorca, Institut Ramon Llull, Institut d’Estudis Balearics, Sa Nostra, Caixa de Pollença Colonya, Embajada Española en Suecia, Real Academia de España en Roma, Universidad de Ostrava, Universidad Autónoma de Coahuila, IASPIS de Suecia, Nordic Culture Point de los países nórdicos, National Culture Funds de Bulgaria. Sant Marc AIR también es miembro activo de la red internacional Microresidence Network y de AIM Artist Initiatives Meetings como miembro fundador, también forma parte de las redes Artist Run Alliance y de Alternative Art Guide.

https://microresidence.net/espai-sant-marc/

https://artistsinitiatives.com/member/sant-marc/

https://alternativeartguide.com/spaces/sant-marc/

Misha Bies Golas, NEG internacional

November and December 2020, residence and edition of screen printing works with the Galician artist Misha Bies Golas (Miguel Calvo Ulloa) for his NEG international (Nova escultura Galega) project that would later be exhibited at the CIAJG Museum José de Guimaraes International Center of the Arts in Portugal. Noviembre y diciembre de 2020, residencia y edición…

Showcase May 2023

Showcase May 2023, last week at our glass window it was “Liberation” digital collage by Llorens Ramis Brunet made in 2015 from a photo by Lilian Vera Rolfe about Paris liberation. Showcase mayo 2023, esta semana pasada tuvimos en nuestro escaparate “Liberation” collage digital de Llorenç Ramis Brunet realizado en 2015 apartir de la foto…


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.